درباره ی ما

فعالیت گروه صنعتی نوین کاوش با ساخت دستگاه های وکیوم دندانپزشکی در سال 1378 شروع شد.

ساخت قطعه پولی سرمیلنگ پراید به مدت 5سال در سال های اول،نقطه ورود ما به صنعت خودروسازی بود.

پروسه بک اکستروژن و ساخت سر شیلنگی های آلمینیومی  مجموعه کولر فعالیت همزمان ما برای صنایع خودرویی بوده است.

همزمان قطعه سازی برای شرکت چادر ملو، فتح باب همکاری برای صنایع معدن شد.

گشترش کار در زمینه ی ماشینگاری،قطعات پیچیده با دستگاه های CNC، ما را در زمینه همکاری با صنایع دیگر وارد نمود.

ما در طی 20 سال فعالیت صنعتی بوسیله  بکارگیری دانش و تکنولوژی،سعی در ایجاد بستری مناسب و قابل اطمینان برای همکاران و کارفرمایان گرامی هستیم.

خدا را شاکریم که هر چه هست از سایه لطف او میسر شده