ست میکرومتر (کامل)

ست میکرومتر (کامل)

راپورتر و پایه های نگهدارنده در ابعاد مختلف

راپورتر و پایه های نگهدارنده در ابعاد مختلف

انواع کولیس های دیجیتال ، عقربه ای ، معمولی برای اندازه گیری (۱۰۰ تا۰ سانتیمتر)

انواع کولیس های دیجیتال ، عقربه ای ، معمولی برای اندازه گیری (۱۰۰ تا۰ سانتیمتر)

سختی سنجی ROCK WEL با گیج بلوک های استاندارد ، تمام روش های سختی سنجی راکول

سختی سنجی ROCK WEL با گیج بلوک های استاندارد ، تمام روش های سختی سنجی راکول

آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت

گروه صنعتی نوین کاوش برآن شد تا با تلاش و کوشش مهندسین مجرب بعد از طراحی و ساخت قطعات و قالب های صنعتی، بتوانند تا با استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت تک تک قطعات و قالب های صنعتی را به کمک فرم های تشکیل دهنده ای از نظر اندازه آن ها را کنترل نمایند.

شماره تماس گروه صنعتی نوین کاوش ۰۲۱۷۶۲۱۴۳۹۲