گروه صنعتی نوین کاوش تولید کننده انواع قطعات و قالب های صنعتی با ماشین های فرز و تراش cnc می باشد.
خدمات فرز و تراش cnc
خدمات تراش CNC
خدمات فرز CNC

راپورتر و پایه های نگهدارنده در ابعاد مختلف

راپورتر و پایه های نگهدارنده در ابعاد مختلف – خدمات تراش و فرز CNC

راپورتر و پایه های نگهدارنده در ابعاد مختلف

خدمات تراش CNC , خدمات فرز CNC

گیج های داخل سنج

گیج های داخل سنج – خدمات تراش و فرز CNC

خدمات تراش CNC , خدمات فرز CNC
گیج های داخل سنج

آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت – خدمات تراش و فرز CNC

گروه صنعتی نوین کاوش برآن شد تا با تلاش و کوشش مهندسین مجرب بعد از طراحی و ساخت قطعات و قالب های صنعتی، بتوانند تا با استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت تک تک قطعات و قالب های صنعتی را به کمک فرم های تشکیل دهنده ای از نظر اندازه آن ها را کنترل نمایند.

شماره تماس گروه صنعتی نوین کاوش 02176214392

ست میکرومتر (کامل)

ست میکرومتر (کامل) – خدمات تراش و فرز CNC