نوشته‌ها

اخبار صنعت

اخبار صنعت

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

گروه صنعتی نوین کاوش برآن شد تا با تلاش و کوشش مهندسین مجرب بعد از طراحی و ساخت قطعات و قالب های صنعتی، بتوانند تا با استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت تک تک قطعات و قالب های صنعتی را به کمک فرم های تشکیل دهنده ای از نظر اندازه آن ها را کنترل نمایند.

شماره تماسگروه صنعتی نوین کاوش ۰۲۱۷۶۲۱۴۳۹۲